Welke mogelijkheden zijn er om anders te investeren in vastgoed? 

De 10 January 2023 , door Delphine

De recordinflatie van 12% in ons land komt voor de meeste consumenten neer op een duidelijke vermindering van hun koopkracht. Ze heeft een invloed op de meeste macro-economische factoren van de samenleving en heeft dan ook een negatieve impact op investeringen. Zelfs kopers die de mogelijkheden hebben om te investeren, wachten liever af hoe de economie zich ontwikkelt. Er is inderdaad een dubbel verlieseffect op de aandelenmarkt als gevolg van de daling van fondsen en de inflatie, hypotheekrentes stijgen aanzienlijk en de energieproblematiek schrikt potentiële huiseigenaren af … De verstandigste beslissing lijkt wel te zijn om af te wachten en de markt te bestuderen. 

Er zijn echter nog andere manieren om te investeren die op de lange termijn interessant kunnen zijn indien u zich op een andere manier van een inkomen wilt verzekeren. In dit artikel bespreken we investeringen of beleggingen met een gegarandeerd inkomen waarmee u, zoals hun naam al doet vermoeden, een cashrendement kunt garanderen. Dit soort investeringen zijn dus op lange termijn veiliger, met name dankzij de beheerders of eventuele subsidies. 

Overzicht van soorten beleggingen met gewaarborgd inkomen

 • Allereerst, huizen en appartementen beheerd door een sociaal verhuurkantoor (SVK). In dit geval gaat het om een nieuwe woning die wordt verhuurd voor mensen die wel actief zijn op de arbeidsmarkt maar niet veel middelen hebben. Deze sociale verhuurkantoren worden gesubsidieerd door de overheid, wat extra zekerheid biedt aangezien ze regelmatig worden gecontroleerd op hun goede beheer en solvabiliteit. Dit is het enige type investering met een garantie van totale vrijstelling van onroerende voorheffing. 
 • Ook kamers in woonzorgcentra (WZC) zijn een investering die u kunt overwegen. In dit type WZC is professioneel en gekwalificeerd personeel aanwezig; Artsen en verpleegkundigen werken permanent ter plaatse. Deze vestigingen worden dan ook gecontroleerd én gesubsidieerd door het RIZIV, wat een niet te verwaarlozen garantie biedt voor de goede werking van het project. 
 • Een ander soort investeringen met gegarandeerde opbrengst: hotelkamers of appartement-hotels. Deze panden worden professioneel beheerd door een gespecialiseerd bedrijf. Aangezien er hier geen sprake is van subsidies, kunnen deze beleggingen op de lange termijn echter iets minder veilig zijn, bijvoorbeeld in het geval van een crisis zoals de pandemie. Het is dus de kwaliteit van de beheerder die de investeerder de nodige zekerheid zal bieden.
 • Laatste optie: de aankoop van aandelen in een bedrijf dat investeert in een vastgoedproject. Bij dit soort investering wordt u geen eigenaar van een stuk vastgoed maar bent u in feite aandeelhouder van een bedrijf. Dit wijkt dus af van een klassieke investering in vastgoed waarbij, nogmaals, voorzichtigheid geboden is omdat de inkomsten enkel via de beheerder worden gegarandeerd. Omdat dit aandelen in een bedrijf zijn, kunt u geen hypotheekhefboom gebruiken.

Waar moet u op letten bij dit soort investeringen?

Zoals hierboven vermeld, moet u eerst en vooral stilstaan bij de garantie die gepaard gaat met dit type investering: 

 • Er kan altijd een risico zijn, zelfs als de garantie gekoppeld is aan een organisatie.  Uiteraard is het risico in het geval van SVK of WZC kleiner, maar het is toch belangrijk om het te vermelden. De overheid is niet onfeilbaar, zoals we met name hebben gezien bij het faillissement van de banken. 
 • Een ander type garantie is gekoppeld aan een vastgoedexploitant. In dat geval moet u de expertise en de kwaliteit van het beheer nagaan.

U moet ook stilstaan bij de acquisitiestructuur en daarom de juiste vragen stellen: 

 • Is het een vruchtgebruikregeling?  U doet bijvoorbeeld een eigendomsverwerving van de kamer met een gekadastreerde vastgoedeenheid. Toch zult u een vruchtgebruik moeten verlenen aan de uitbater; de uitbater koopt de waarde van dit vruchtgebruik dat een bepaalde duur heeft en na het verstrijken van deze periode wordt u opnieuw volledig eigenaar. 
 • Is het een eigendomsverwerving waarbij u volledig eigenaar bent van een woning? 
 • Is het een gesubsidieerde markt met dus een grotere kans dat het duurzaam is?
 • Wie staat garant voor deze huurinkomsten en indexatie? Wat is de economische structuur erachter?

Het is daarom essentieel om omringd te zijn door een team van beleggingsexperts wanneer u aan een dergelijk project wilt beginnen zodat u alle kaarten in handen hebt om uw investering te laten renderen. 

Voorbeeld van een belegging met gewaarborgd inkomen

Hieronder geven we het voorbeeld van een appartement in Chaudfontaine beheerd door een SVK (sociaal verhuurkantoor):

 • De btw is in principe 12% maar aangezien dit onroerend goed wordt beheerd door een SVK, is de btw in dit geval zelfs voor beleggers slechts 6%, wat dus erg interessant is.
 • Het is een klassieke eigendomsakte ‘en main’ zonder vruchtgebruik. Het kan worden opgevat als een bankgarantie. 
 • De huurovereenkomst is een 18-jarige langlopende huurovereenkomst ontwikkeld door het SVK met de verplichting om het pand daarna in ‘nieuwe staat’ terug te bezorgen. Er is dus een opbrengstgarantie voor bijna 20 jaar, maar ook de zekerheid dat uw appartement in de oorspronkelijke staat aan u wordt teruggegeven.
 • De huur zal in de loop der jaren stijgen dankzij de indexering. 

Er zijn dus wel degelijk mogelijkheden om anders te beleggen. Dit type beleggingen met een gegarandeerd inkomen is veilig maar ook interessant op de lange termijn als u bijvoorbeeld voor uw pensioen wilt beleggen zodat u meerdere jaren kunt genieten van een gegarandeerde cashflow. De specialisten van Elitis zijn speciaal opgeleid in verschillende beleggingspraktijken en kunnen u begeleiden naar de methode die het best past bij uw persoonlijke situatie. Op basis van uw middelen, uw wensen en uw zorgen stellen ze een investering voor die bij u past.

Zin om dit met ons te bespreken? Vul dan hier ons  contactformulier in zodat ons team u kan contacteren voor een eventuele afspraak.