Disclaimer

Elitis Real Estate NV is vastgoedmakelaar, met erkenningen onder het nummer 510.120 in het register van vastgoedmakelaars bijgehouden door het BIV (zie website) www.elitisrealestate.be | +32 9 248 12 70 

De informatie vermeld in deze korte beschrijving is bedoeld voor potentiële geïnteresseerde kopers en dient louter als informatief document en is bijgevolg niet bindend. De informatie mag niet aanzien worden als een aanbod of als een contract. Alle informatie in verband met het onroerend goed, alle maten en alle berekeningen werden opgemaakt naar best vermogen. Elitis Real Estate NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze informatie.