Invoering van een grens op de indexering van de huren op basis van de EPC-score 

Wrong page configuration, use the correct template